PowerGlobalSearch

 • Datum gecreeërd: Februari 2
 • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Nee. U kunt echter extra velden toevoegen die u wilt weergeven in het leesvenster van PowerGlobalSearch.

 • Datum gecreeërd: Februari 2
 • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Een abonnement op PowerGlobalSearch is $ 1 / ingeschakelde CRM-gebruiker / maand. Een gebruiker wordt gedefinieerd als iedereen die is ingeschakeld in uw CRM-systeem, inclusief admin en alleen-lezen gebruikers.

 • Datum gecreeërd: Februari 9
 • Laatst gewijzigd: Februari 9

Op het tabblad Set-up kunt u aanpassen naar welke entiteiten en de velden u wilt zoeken. Tijdens het instellen van deze toewijzingen kunt u ook aanpassen welke velden per entiteit in het leesvenster worden weergegeven.

Entiteitsselectie

De eerste stap bij het configureren van het tabblad Setup is om te selecteren welke entiteiten u wilt zoeken met PowerGlobalSearch. We hebben PowerGlobalSearch vooraf geconfigureerd met de meest voorkomende entiteiten - maar u bent vrij om deze instellingen te wijzigen. De vooraf geconfigureerde entiteiten zijn te vinden in de vervolgkeuzelijst van de entiteit. Om een ​​entiteit uit deze lijst te verwijderen, klikt u op de 'x' rechts van de entiteitsnaam.

Als u extra entiteiten aan deze lijst wilt toevoegen, klikt u eenvoudig op de knop '+ Entiteit toevoegen' boven de vervolgkeuzelijst. Dit opent een lijst met keuzes waar u entiteiten kunt selecteren en deselecteren waarin u wilt zoeken.

Grid Mapping Selectie

In dit gedeelte bepaalt u wat wordt weergegeven in de kolommen Naam en Detail van PowerGlobalSearch. Als u de standaardwaarden wilt wijzigen, selecteert u een ander veld in de lijst met opties aan de rechterkant en sleept u het naar het grijze veld dat wordt weergegeven voor Kaartnaam of Kaartbeschrijving.

Notitie: U wilt kortere velden kiezen om hier weer te geven.

Zoek selectie

Om te configureren welke velden in een entiteit worden doorzocht, moet u de sectie Zoeken instellen. Om velden aan deze sectie toe te voegen, sleept u velden naar het gebied 'Velden' onder het vak Zoeksectie. Als u een gezocht veld wilt verwijderen, klikt u op de 'x' naast het veldlabel.

Tabblad Leesvenster

Het laatste gedeelte is voor het configureren van het leesvenster - opnieuw hebben we u een voorsprong gegeven met vooraf geconfigureerde velden; maar voel je vrij om wijzigingen aan te brengen. Als u wilt bewerken wat wordt weergegeven in het leesvenster, sleept u velden uit de lijst met opties aan de rechterkant van het leesvenster. Het gebied 'Kenmerken' in het leesvenster is de enige plaats waar u meer dan één veld kunt toevoegen, de rest van de gebieden staat slechts één selectie toe uit de optielijst. U wilt kortere velden in het gedeelte "Kenmerken" plaatsen en een langer veld in het gedeelte "Beschrijving". Om de weergavenaam van een veld te bewerken, klikt u in het witte tekstgebied en wijzigt. Om een ​​veld uit het leesvenster te verwijderen, selecteert u eenvoudig de 'x' achter de veldnaam. U kunt er ook voor kiezen om voor elke entiteit notities uit de record in het leesvenster toe te voegen.

Vergeet niet om het pictogram 'Opslaan' boven aan de pagina te selecteren na het configureren van alle entiteiten - uw aanpassingen worden gewist als ze niet worden opgeslagen voordat u het configuratievenster sluit!

 • Datum gecreeërd: Februari 2
 • Laatst gewijzigd: April 24, 2015

Ja. PowerGlobalSearch verschijnt automatisch op het PowerPack-tabblad nadat het is gedownload. Als u PowerGlobalSearch in een ander gedeelte van CRM wilt, volg deze instructies.

 • Datum gecreeërd: Februari 2
 • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Gebruik het jokerteken (*) om tussen woorden te zoeken. Als u bijvoorbeeld de zin 'Follow-up met Jeremy Monday' hebt en u zoekt naar het woord 'Jeremy', plaatst u '* Jeremy' in het zoekveld.

PowerGlobalSearch voert EN / OF-zoekopdrachten uit of gebruikt zoekoperators.

 • Datum gecreeërd: Februari 9
 • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Als u eenmaal in PowerGlobalSearch bent, heeft u veel verschillende opties voor het zoeken, filteren en lezen van uw resultaten.

Search Bar
Om PowerGlobalSearch te gebruiken, klik in de zoekbalk en typ een zoekwoord. PowerGlobalSearch is ingesteld om te zoeken aan het begin van woorden / velden. Als u echter binnen een woord / veld wilt zoeken, gebruikt u het symbool (*) aan het begin van uw zoekwoord.

filters
U kunt de records waarnaar wordt gezocht filteren op status (actief, inactief of beide), of op het type record, met behulp van de vervolgkeuzemenu's boven aan het scherm. Bovendien kunt u de records ook filteren op de letter waarmee de record begint, met behulp van het alfabet onder aan het scherm.

Leesvenster
In het leesvenster kunt u details van het geselecteerde record bekijken zonder het te openen. Velden worden alleen in het leesvenster weergegeven als ze een waarde bevatten. Neem contact op met uw systeembeheerder als u velden in het leesvenster wilt toevoegen of bewerken.

Activiteitswerkbalk
Met PowerGlobalSearch kunt u ook activiteiten toevoegen aan de record die is geselecteerd in het PowerGlobalSearch-venster. Om een ​​activiteit aan het record toe te voegen, markeert u het record en selecteert u het type activiteit dat u wilt toevoegen.

Een record openen
Als u een record wilt openen dat u hebt gevonden met PowerGlobalSearch, dubbelklikt u eenvoudig op het record in de weergave of klikt u op de naam van het record in het leesvenster. Hiermee open je het record in het venster.

 • Datum gecreeërd: Februari 9
 • Laatst gewijzigd: X maart 26?

Om te beginnen met zoeken, navigeert u naar de vervolgkeuzelijst Microsoft Dynamics CRM en selecteert u het gedeelte PowerPack. Selecteer vervolgens het tabblad PowerPack en klik op PowerGlobalSearch.

 • Datum gecreeërd: Februari 8
 • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Dit heeft te maken met uw browserinstellingen. Ga naar uw internetopties, blader op het tabblad Geavanceerd naar Beveiliging en zorg ervoor dat "Geen gecodeerde pagina's op schijf opslaan" en "Map met tijdelijke internetbestanden leegmaken wanneer browser is gesloten" niet is aangevinkt. Hierdoor blijft het Silverlight-besturingselement in de cache en wordt ook de CRM in het algemeen versneld.