Elektriciteitsnet

 • Datum gecreeërd: Februari 9
 • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Ja, met onze inline bewerking kunnen gebruikers records toevoegen of verwijderen uit het PowerGrid-raster.

 • Datum gecreeërd: Februari 9
 • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Ja, PowerGrid is een webresource en kan dus worden toegevoegd aan dashboards of andere gebieden in CRM. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor instructies.

 • Datum gecreeërd: Februari 9
 • Laatst gewijzigd: X maart 24?

PowerGrid respecteert alle aanwezige beveiligingsrollen. Als een gebruiker de PowerGrid-gebruikersrol krijgt, kan hij PowerGrid alleen gebruiken met het systeem en de persoonlijke weergaven waartoe hij aanvankelijk toegang had.

 • Datum gecreeërd: Februari 2
 • Laatst gewijzigd: X maart 2?

Als u PowerGrid als subraster wilt gebruiken, moet u de PowerGrid-webresource handmatig toevoegen aan elk entiteitsformulier waarin u de subrasterfunctionaliteit wilt gebruiken.

Navigeer naar het entiteitformulier waaraan u het subraster wilt toevoegen, selecteer de ellipsen, selecteer Formulier en maak een tabblad of selecteer een gebied waarin u de webresource wilt plaatsen. Nadat u hebt geselecteerd in welk gebied u PowerGrid wilt plaatsen, selecteert u Invoegen en vervolgens Webbron.

In het venster dat wordt geopend onder het algemene tabblad, kiest u de webbron popg_ / Grid / html, labelt u deze als PowerGrid in het gedeelte Veldnaam en eigenschappen, ten slotte moet u het selectievakje 'Record objecttype-code doorgeven en uniek ID als parameters 'in het vak Web Resource Properties.

Houd er rekening mee dat: Als u dit vakje niet aanvinkt, kan de webresource geen informatie over de betreffende entiteit ophalen.

Nadat u het algemene tabblad hebt ingesteld, wilt u het opmaaktabblad selecteren. Stel op het tabblad Opmaak het veld Aantal rijen in op minimaal 12 rijen. Daaronder schakelt u de optie Rand weergeven uit.

Nadat u al deze informatie hebt ingesteld, selecteert u OK, selecteert u Het formulier opslaan en Publiceren. Op het formulier hebt u nu een PowerGrid-sectie die gerelateerde entiteiten en de weergaven van die entiteiten zal ophalen.

 • Datum gecreeërd: Februari 2
 • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Ja, PowerGrid is compatibel met aangepaste enitites!

 • Datum gecreeërd: Februari 9
 • Laatst gewijzigd: X maart 24?

De weergegeven kolommen worden uit uw systeem- of persoonlijke weergave gehaald, dus als u ze wilt wijzigen, moet u de kolommen onder de weergave-instelling in CRM bewerken.

 • Datum gecreeërd: Februari 9
 • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Een abonnement op PowerGrid is $ 1 / ingeschakelde CRM-gebruiker / maand. Een gebruiker wordt gedefinieerd als iedereen die is ingeschakeld in uw CRM-systeem, inclusief beheerders en alleen-lezen gebruikers.

 • Datum gecreeërd: Februari 9
 • Laatst gewijzigd: X maart 24?

De beveiligingsrollen van PowerGrid houden rekening met de huidige lees-, schrijf- en beveiligingsrollen van elke gebruiker. Als u bijvoorbeeld een gebruiker hebt die toegang wilt hebben tot de PowerGrid-oplossing, maar deze geen rechten heeft voor uw CRM-systeem, kunnen ze deze niet bewerken in het PowerGrid-raster.

 • Datum gecreeërd: Februari 17
 • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Om PowerGrid toe te voegen aan andere secties in CRM zoals een dashboard, navigeert u eenvoudig naar de dashboardsectie van uw CRM-systeem - hier kunt u kiezen of u een bestaand dashboard wilt bewerken of een nieuw wilt maken. Selecteer vervolgens de knop Webbron.

Dit zal een zoekopdracht oproepen waar u naar het PowerGrid html-bestand kunt zoeken, de Web Resource een logische naam zoals PowerGrid kunt geven en de selectievakjes voor Label weergeven op het Dashboard en standaard Zichtbaar kunt selecteren. Selecteer vervolgens ok.

PowerGrid wordt vervolgens op uw dashboard ingevuld, vanuit de ellips kunt u ervoor kiezen om de breedte en hoogte van de webresource aan uw behoeften aan te passen. Zorg ervoor dat u uw wijzigingen opslaat voordat u het venster sluit.

PowerGrid werkt momenteel niet als een subraster op entiteitsformulieren.

 • Datum gecreeërd: Februari 9
 • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Het tabblad Set-up in de oplossing is waar u configureert in welke entiteiten u wilt dat PowerGrid-gebruikers binnen kunnen zoeken. Houd er rekening mee dat het systeem en de persoonlijke weergaven die elke gebruiker mag zien in CRM, beschikbaar zullen zijn in PowerGrid. Out of the box configureert PowerGrid de drie meest voorkomende entiteiten vooraf; Account, Contact en Lead. Als u extra entiteiten aan deze lijst wilt toevoegen, selecteert u eenvoudig "+ Entiteit toevoegen" en selecteert u een nieuwe entiteit.

Voor elke entiteit moet u uw leesvenster configureren. U hoeft alleen maar velden te slepen en neer te zetten uit de lijst met opties aan de rechterkant naar het leesvenster aan de linkerkant. Om een ​​veld uit het leesvenster te verwijderen, selecteert u eenvoudig de 'x' achter de veldnaam.

Voor elke entiteit kunt u er ook voor kiezen om “Alleen-lezen velden” in te stellen voor het raster. Als u dit selecteert, kunnen gebruikers de velden in PowerGrid NIET inline bewerken. Dit kan handig zijn voor velden met JavaScript of andere functies die worden uitgevoerd wanneer dat veld wordt gewijzigd, omdat deze functies niet worden uitgevoerd bij het bewerken van een veld inline in PowerGrid.

Nadat u de configuratie van uw entiteiten en leesvenster hebt voltooid, selecteert u Opslaan.

 • Datum gecreeërd: Februari 9
 • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Elke gebruiker die de PowerGrid-add-on wil gebruiken, heeft de toegewezen beveiligingsrol PowerGrid User nodig. Systeembeheerders zien PowerGrid automatisch in het PowerPack-gedeelte van CRM en kunnen PowerGrid gebruiken, zonder dat de beveiligingsrol is toegewezen.

Notitie: de gebruikersrol respecteert de bestaande lees-, schrijf- en creëerrechten van uw gebruikers.

 • Datum gecreeërd: Februari 17
 • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Als u eenmaal in PowerGrid bent, hebt u veel verschillende opties voor het zoeken, filteren, bewerken en lezen van uw resultaten.

Geheel
Eerst wilt u de entiteit selecteren waarin u wilt zoeken. U kunt dit doen door de vervolgkeuzelijst voor de entiteit te selecteren en een entiteit te selecteren.

View
Nadat u uw entiteit hebt geselecteerd, moet u de weergave selecteren die u wilt zoeken of bewerken. Dit kan een systeemweergave of een persoonlijke weergave zijn.

Search Bar
Om binnen PowerGrid te zoeken, selecteert u de zoekbalk en typt u een zoekwoord. PowerGrid doorzoekt vervolgens de geselecteerde entiteitsweergave en geeft de resultaten weer in het raster.

Leesvenster
In het leesvenster kunt u details van het geselecteerde record bekijken zonder het te openen. Velden worden alleen in het leesvenster weergegeven als ze een waarde bevatten. Als u velden in het leesvenster wilt toevoegen of bewerken, kunt u die voorkeuren in het configuratiescherm bijwerken. Neem contact op met uw systeembeheerder als u geen toegang hebt tot het configuratiescherm.

In-line bewerken
Met PowerGrid kunnen gebruikers recordinformatie direct bewerken met de In-line bewerkingsfunctionaliteit. Klik eenvoudig op de sectie die u wilt bewerken en het veld verandert in een bewerkbaar gebied. Nadat u uw wijzigingen hebt aangebracht, ziet u een klein potloodpictogram naast de record. Dit geeft aan dat er niet-opgeslagen wijzigingen in dat record zijn. Nadat u Opslaan op de actiewerkbalk hebt geselecteerd, verdwijnt het pictogram.

Actiewerkbalk
Met de actiewerkbalk van PowerGrid kunnen gebruikers records in views invoegen, de quick create-functionaliteit gebruiken om activiteiten te maken voor records die in het raster worden weergegeven, records in het raster verwijderen en wijzigingen opslaan die zijn aangebracht met de in-line bewerkingsfunctionaliteit.

Een record openen
Als u een record wilt openen dat u met PowerGrid hebt gevonden, dubbelklikt u eenvoudig op het record in de weergave of klikt u op de naam van het record in het leesvenster. Hiermee open je het record in het venster.

 • Datum gecreeërd: December 31
 • Laatst gewijzigd: X maart 24?

Als uw organisatie een CRM 2013-versie is en u hebt een 2011-versie van PowerGrid geïnstalleerd, kan dit de reden zijn waarom de knop Snel maken niet kan worden geselecteerd.