PowerNurture

  • Datum gecreeërd: Juli 18, 2016
  • Laatst gewijzigd: Juli 18, 2016

Gebruikers kunnen vinden welke campagneleden fouten hebben gemaakt door een eenvoudige geavanceerde zoekopdracht te maken.

Begin met het selecteren van Geavanceerd zoeken, wijzig het Zoeken naar Nurture Automations en selecteer vervolgens Kolommen bewerken. Zorg ervoor dat u de kolom Automatiseringsbericht en nog een andere benodigde kolom toevoegt, zoals Campagne, Campagnestap, enz. Gebruikers kunnen criteria toevoegen om ook alleen naar de automatisering voor een specifieke campagne te zoeken. Na het selecteren van Resultaten, zien gebruikers de lijst met huidige automatisering en worden eventuele fouten weergegeven in de kolom Automation Message.