CRM-onderwijs voor Microsoft Dynamics 365

Core User Boot Camp voor Finance and Operations

Core User Boot Camp voor Finance and Operations

Duur: 4 dagen
Core User Boot Camp voor Finance and Operations is een cursus onder leiding van een instructeur die een belangrijke stap vormt voor Microsoft Dynamics 365 voor Finance and Operations-beheerders en -aanpassers die hun kennis van Finance and Operations beginnen of uitbreiden. Deze cursus richt zich op de belangrijkste out-of-the-box-mogelijkheden en stimuleert tegelijkertijd begrip van de competenties die nodig zijn om bezoekers invloed te laten hebben op hun organisatie. Deze snelle cursus behandelt de nieuwste en beste nieuwe releases van Microsoft om ervoor te zorgen dat bezoekers de volledige mogelijkheden van de Dynamics 365-omgeving van hun organisatie kunnen benutten.

Deelnemers:
Deze cursus is bedoeld om personen te ondersteunen die Microsoft Dynamics 365 voor Finance and Operations gaan beheren of configureren. Deze cursus biedt deelnemers met beperkte of geen blootstelling aan Finance and Operations een breed begrip van de oplossing. Degenen die migreren van een eerdere versie van Microsoft Dynamics AX, ERP of database-oplossing zullen waarde vinden bij het leren van nieuwe functies en functionaliteit van de meest recente release. Deze cursus wordt niet aanbevolen voor eindgebruikers.

Aanbevolen vereisten:
Vereisten zijn aanbevelingen, en hoewel niet verplicht, zijn ze dat wel zeer geadviseerd om te zorgen voor een succesvolle leerervaring:

  • Inzicht in gegevens of relationele databases is nuttig
  • Blootstelling aan Microsoft Dynamics 365 voor Finance en Operations is nuttig, maar niet noodzakelijk
Behandelde onderwerpen

Basisprincipes en navigatie, systeemtopografie, LCS-overzicht

Visual Studio Team Services (VSTS), systeemonderhoud en basisrapportage

Basic Power BI, Basic Security, Office Add-In / Integration

Organisatiebeheer, workflows

Mobiele app, aanpassingen op gebruikersniveau